لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1400/56 خودرو سبک و... 1400/09/01 1400/09/03 8 15 مشاهده فایل -
کرمان ، اعلام لیست برندگان کرمان مزایده 1400/134 خودرو (سبک ، سنگین) و ملک 1400/08/15 1400/08/17 8 14 مشاهده فایل -
زنجان ، اعلام لیست برندگان زنجان مزایده 1400/03 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت 1400/08/15 1400/08/17 9 13 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1400/22 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/08/10 1400/08/16 8 15 مشاهده فایل -
فارس ، اعلام لیست برندگان شیراز مزایده 1400/75 خودرو ( سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت 1400/08/10 1400/08/12 8 15 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) و ملک 1400/08/03 1400/08/06 8 15 مشاهده فایل -
اردبیل ، اعلام لیست برندگان اردبیل مزایده 1400/01 خودرو و ملک 1400/08/03 1400/08/05 8 14 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 1400/02 خودرو سبک ، سنگین ، موتور سیکلت ، گوشی تلفن همراه ، سیم کارت گرگان و ملک مسکونی 1400/08/01 1400/08/04 9 14 مشاهده فایل -
لرستان خرم آباد مزایده 1400.01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/07/27 1400/07/30 8 14 مشاهده فایل -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1400/07/18 1400/07/20 8:30 14:30 مشاهده فایل -