پنجشنبه 07 اسفند 1399

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد (1395)

حداقل   
لیست مزایده ها
   جستجو     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

نام استاننام شهرشماره مزایدهعنوان مزایدهتاریخ آغاز مزایدهSorted By تاریخ آغاز مزایده In Descending Orderتاریخ پایان مزایدهساعت آغازساعت پایانآدرستعداد دانلوددانلود فایل
کل استان هاکل شهرها6-2مزایده خودرو99/12/2899/12/28--فرم پیشنهاد شرکت در مزایده خودرو(اصلاحی)0
کل استان هاکل شهرها6-1مزایده اموال منقول99/12/2899/12/28--فرم پیشنهاد شرکت در مزایده اموال منقول(اصلاحی)0
کل استان هاکل شهرها6-3 مزایده اموال غیرمنقول99/12/2899/12/28--فرم پیشنهاد شرکت در مزایده اموال غیرمنقول(اصلاحی)0
کردستانسنندج99/01خودرو سبک و موتور سیکلت99/12/1199/12/13814سنندج – جاده اصلي سنندج همدان نرسيده به جاده شهرك نايسر ، جنب پست فشار قوي برق منطقه غرب استان ، پاركينگ شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كردستان0
قمقم99/02خودرو سبک و سنگین99/12/1099/12/12815قم، كيلومتر 5 جاده قم جعفريه،جنب پاركينگ سينا، پاركينگ شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر قم0
یزدیزد63خودرو (سبک ، سنگین)، موتور سیکلت99/11/2799/11/27814کیلومتر5 جاده مهریزکرمان – جنب ایست و بازرسی مدنی مهریز – پارکینگ شورای هماهنگی0
بوشهربوشهر21خودرو (سبک ، سنگین)99/11/2599/11/25815بوشهر-كوي سرتل-روبروي باغ صفوي0
قزوینقزوین99/02خودرو سبک و موتور سیکلت99/11/2599/11/27814قزوين انتهاي بلوار نوروزيان بعد از پل اتوبان سمت چپ، پاركينگ كوثر 0
قمقم99/01خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت 99/11/1199/11/13815قم، كيلومتر 5 جاده قم جعفريه،جنب پاركينگ سينا، پاركينگ شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر قم0
فارسشیراز99/71خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت 99/11/0999/11/12814شیراز، کمربندی پل فسا، ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جاده مجتمع و میدان دام شیراز، جنب میدان دام، پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس0
صفحه 1 از 37اولین   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   آخرین   

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا