لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
تهران تهران مزایده 1402/02 ملک ویلایی 1402/07/08 1402/07/10 9 14 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1402/69 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/07/04 1402/07/09 8 13 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 1402/02 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/07/03 1402/07/08 8 13 مشاهده فایل -
ایلام ایلام مزایده 1402/02 خودرو سبک 1402/07/03 1402/07/09 8 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1402/95 خودرو سبک،سنگین،موتورسیکلت 1402/07/01 1402/07/06 8 14 مشاهده فایل -
البرز کرج مزایده 1402/03 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/06/26 1402/06/29 8 14 مشاهده فایل -
ایلام ایلام مزایده 1402/01 خودرو سبک 1402/06/26 1402/06/30 8 14 مشاهده فایل -
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1402/01 خودرو سبک و موتور سیکلت 1402/06/20 1402/06/22 8 14 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1402/03 خودرو سبک و موتور سیکلت 1402/06/19 1402/06/22 8 13 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1402/80 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/06/18 1402/06/20 8 14 مشاهده فایل -