لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 100 خودروی سبک سنگین و موتورسیکلت 1403/3/27 1403/4/3 08:00 13:00 مشاهده فایل -
البرز البرز مزایده 1403/1 خودروی سبک سنگین و موتور سیکلت 1403/3/27 1403/4/3 08:00 14:00 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 1403/68 خودروی سبک. موتورسیکلت. قایق. چرخ خیاطی 1403/04/10 1403/04/12 07:00 12:00 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1403/2 خودروی سبک سنگین و موتور سیکلت 1403/04/09 1403/04/13 08:00 13:00 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 2003003178000001 واگذاری خدمات ایاب و ذهاب و سرویس های درون شهری و برون شهری 1403/04/09 1403/04/19 09:00 14:00 مشاهده فایل -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مزایده 1403/1 خودرو 1403/04/09 1403/04/13 09:00 14:00 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1403/84 خودروی سبک سنگین و موتورسیکلت 1403/04/09 1403/04/13 07:00 13:00 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 1403/1 ملک 1403/03/31 1403/04/04 08:00 12:00 مشاهده فایل -
قم قم مزایده 1403/1 خودرو سبک و سنگین 1403/03/19 1403/03/22 09:00 14:00 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1403/1 ملک 1403/03/05 1403/03/10 09:00 14:00 مشاهده فایل -