لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1401/03 متفرقه 1401/09/14 1401/09/16 8 15 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1401/03 خودرو سبک و سنگین ، املاک ... 1401/09/14 1401/09/17 9 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
البرز کرج مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین و... 1401/09/05 1401/09/08 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بيرجند مزایده 1401/89 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/08/23 1401/08/25 7 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
کردستان سنندج مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/08/21 1401/08/23 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
زنجان زنجان مزایده 1401/02 خودرو سبک و سنگین 1401/08/14 1401/08/16 9 13 مشاهده فایل مشاهده فایل
هرمزگان بندرعباس مزایده 1401/60 مغازه، ویلا، شناور صیادی و... 1401/08/04 1401/08/11 8 13 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1401/63 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/08/02 1401/08/05 8 14 مشاهده فایل -
اردبیل اردبیل مزایده 1401/01 خودرو سبک و موتورسیکلت ... 1401/07/23 1401/07/25 8 14 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین 1401/07/23 1401/07/25 8 13:30 مشاهده فایل مشاهده فایل