لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
مازندران ساری مزایده 1400/02 خودرو سبک ، ویلا و باغ 1400/10/04 1400/10/06 8 15 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1400/23 خودرو سبک 1400/09/27 1400/09/29 8 14:30 مشاهده فایل -
اردبیل اردبیل مزایده 1400/02 خودرو سبک و موتور سیکلت 1400/09/22 1400/09/24 8 14 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1400/135 خودرو(سبک و سنگین) و ملک 1400/09/22 1400/09/25 8 13 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 1400/02 خودرو سبک 1400/09/21 1400/09/24 8 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1400/02 خودرو (سبک ، سنگین) موتورسیکلت 1400/09/20 1400/09/22 8 13 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی، اعلام لیست برندگان ارومیه مزایده 1400/02 خودرو سبک و وانت ، موتورسیکلت و... 1400/09/20 1400/09/22 9 13:30 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی ، اعلام لیست برندگان بیرجند مزایده 1400/81 خودرو (سبک ، سنگین) و موتورسیکلت 1400/09/16 1400/09/18 7 14 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 1400/65 خودرو ( سبک،سنگین) ، موتور سیکلت 1400/09/13 1400/09/15 8 13:30 مشاهده فایل -
البرز ، اعلام لیست برندگان کرج مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/09/06 1400/09/08 8 15 مشاهده فایل -