لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
اردبیل ، اعلام لیست برندگان اردبیل مزایده 1400/01 خودرو و ملک 1400/08/03 1400/08/05 8 14 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 1400/02 خودرو سبک ، سنگین ، موتور سیکلت ، گوشی تلفن همراه ، سیم کارت گرگان و ملک مسکونی 1400/08/01 1400/08/04 9 14 مشاهده فایل -
لرستان خرم آباد مزایده 1400.01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/07/27 1400/07/30 8 14 مشاهده فایل -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1400/07/18 1400/07/20 8:30 14:30 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1400/07/17 1400/07/20 8 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1400/80 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1400/07/10 1400/07/12 7 14 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 1400/57 خودرو سبک و سنگین ، موتور سیکلت و قایق 1400/07/10 1400/07/17 8 13 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/07/04 1400/07/06 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1400/74 خودرو (سبک ، سنگین ) موتورسیکلت 1400/07/04 1400/07/06 8 15 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1400/01 خودور سبک و سنگین ، موتورسیکلت 1400/06/29 1400/06/31 8 13 مشاهده فایل -