لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
گلستان گرگان مزایده 1402/06 رینگ، لاستیک و تیوپ 1402/10/10 1402/10/14 9 14 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1402/04 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/10/09 1402/10/13 8 14 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1402/70 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/10/09 1402/10/14 8 13 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1402/143 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/10/03 1402/10/05 8 13 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1402/02 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/10/03 1402/10/09 9 14 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1402/03 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/10/02 1402/10/05 9 14 مشاهده فایل -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مزایده 1402/01 خودرو سبک 1402/10/02 1402/10/06 9 14 مشاهده فایل -
البرز کرج مزایده 1402/08 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/09/27 1402/09/30 8 14 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1402/81 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/09/22 1402/09/25 8 14 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1402/27 خودرو (سبک و سنگین)، موتورسیکلت 1402/09/21 1402/09/25 8 13:30 مشاهده فایل -