لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
هرمزگان بندرعباس مزایده 1402/63 خودرو سبک، موتور سیکلت و قایق موتوری و لنج صیادی 1402/02/16 1402/02/20 8 13 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1402/92 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/02/12 1402/02/17 8 14 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1402/66 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1402/02/11 1402/02/16 9 11 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1401/91 خودرو سبک 1401/11/12 1401/11/18 9 14 مشاهده فایل -
زنجان زنجان مزایده 1401/03 خودرو سبک و موتور سیکلت 1401/11/12 1401/11/18 9 13 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1401/64 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/11/08 1401/11/10 8 14 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین 1401/11/08 1401/11/10 8 15 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 1401/02 خودرو سبک و موتورسیکلت 1401/10/25 1401/10/28 8 14 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1401/03 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/10/24 1401/10/26 8 13 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارئمیه مزایده 1401.01 املاک 1401/10/24 1401/10/28 9 13:30 مشاهده فایل مشاهده فایل