لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
آذربایجان غربی، اعلام لیست برندگان ارومیه مزایده 1400/02 خودرو سبک و وانت ، موتورسیکلت و... 1400/09/20 1400/09/22 9 13:30 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی ، اعلام لیست برندگان بیرجند مزایده 1400/81 خودرو (سبک ، سنگین) و موتورسیکلت 1400/09/16 1400/09/18 7 14 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 1400/65 خودرو ( سبک،سنگین) ، موتور سیکلت 1400/09/13 1400/09/15 8 13:30 مشاهده فایل -
البرز ، اعلام لیست برندگان کرج مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/09/06 1400/09/08 8 15 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1400/56 خودرو سبک و... 1400/09/01 1400/09/03 8 15 مشاهده فایل -
کرمان ، اعلام لیست برندگان کرمان مزایده 1400/134 خودرو (سبک ، سنگین) و ملک 1400/08/15 1400/08/17 8 14 مشاهده فایل -
زنجان ، اعلام لیست برندگان زنجان مزایده 1400/03 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت 1400/08/15 1400/08/17 9 13 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1400/22 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/08/10 1400/08/16 8 15 مشاهده فایل -
فارس ، اعلام لیست برندگان شیراز مزایده 1400/75 خودرو ( سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت 1400/08/10 1400/08/12 8 15 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) و ملک 1400/08/03 1400/08/06 8 15 مشاهده فایل -