لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین ، ملک 1401/02/17 1401/02/19 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1401/59 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/02/17 1401/02/19 8 15 مشاهده فایل -
اصفهان اصفهان مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/02/017 1401/02/19 8 13 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 1401/58 لنج و املاک تجاری و مسکونی 1401/01/30 1401/02/05 8 13 مشاهده فایل -
اردبیل اردبیل مزایده 1401/01 خودرو سبک و موتورسیکلت ... 1401/01/29 1401/01/31 8 14 مشاهده فایل -
کرمانشاه کرمانشاه مزایده 1400/04 خودرو و ملک 1400/12/22 1400/12/24 8 15 مشاهده فایل -
خراسان شمالی بجنورد مزایده 1400/02 خودرو سبک 1400/12/11 1400/12/16 8 15 مشاهده فایل -
ایلام ایلام مزایده 1400/01 خودرو سبک 1400/12/14 1400/12/16 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1400/84 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت و ... 1400/12/14 1400/12/16 7 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
بوشهر بوشهر مزایده 1400/24 خودرو سبک 1400/12/14 1400/12/16 8 15 مشاهده فایل -