لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
زنجان زنجان مزایده 95/01 خودرو سبک 1395/06/17 95/06/20 8:30 13 مشاهده فایل -
آدربایجان غربی ارومیه مزایده 95/03 املاک 1395/06/16 95/06/25 9 18 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 47 خودرو سبک و سنگین ،موتور سیکلت، املاک و سیم کارت 1395/06/13 95/06/16 9 14 مشاهده فایل -
کهکیلویه و بویراحمد یاسوج مزایده 95/01 خ.در. سبک و سنگین 1395/06/06 95/06/09 9 13:30 مشاهده فایل -
کردستان سنندج مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین 1395/06/01 95/06/04 8 13 مشاهده فایل -
قم قم مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/05/31 95/06/03 9 13 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 95/02 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1395/05/30 95/06/02 9 13 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و املاک 1395/05/30 95/06/03 8:30 13:30 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 51 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1395/05/26 95/05/30 8 13 مشاهده فایل -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مزایده 95/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1395/05/19 95/05/21 9 16 مشاهده فایل -