لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
کردستان سنندج مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین 1395/06/01 95/06/04 8 13 مشاهده فایل -
قم قم مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/05/31 95/06/03 9 13 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 95/02 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1395/05/30 95/06/02 9 13 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و املاک 1395/05/30 95/06/03 8:30 13:30 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 51 خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1395/05/26 95/05/30 8 13 مشاهده فایل -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مزایده 95/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1395/05/19 95/05/21 9 16 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 95/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1395/08/09 95/08/13 9 13:30 مشاهده فایل -
آدربایجان شرقی تبریز مزایده 95/02 خودرو (سبک ، سنگین) 1395/08/01 95/08/04 8 14 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 48 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت/اموال منقول و غیر منقول 1395/07/28 95/08/02 9 14 مشاهده فایل -
البرز کرج مزایده 95/02 خودرو سبک و سنگین 1395/07/24 95/07/27 8 13 مشاهده فایل -