لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
یزد یزد مزایده 46 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/03/29 95/04/01 8 17 مشاهده فایل -
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین 1395/03/29 95/04/01 8 14 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 95/01 ملک و اموال منقول 1395/03/17 95/03/20 9 14 مشاهده فایل -
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 95/41 خودرو سبک و سنگین و املاک 1395/03/03 95/03/06 8 13 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت و املاک 1395/02/26 95/02/28 8 13:30 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 95 خودور سبک و سنگین و موتور سیکلت و املاک 1395/02/18 95/02/22 8 14 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 95/01 خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/02/18 95/02/22 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 49 خودور سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/02/13 95/02/18 8 13 مشاهده فایل -
خراسان شمالی بجنورد مزایده 95/01 خودور سبک و سنگین و موتور سیکلت 1395/02/07 95/02/11 8 13 مشاهده فایل -
ایلام ایلام مزایده 95/01 خودرو سبک 1395/01/28 95/01/30 9 14 مشاهده فایل -