لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
منطقه آزاد کیش کیش مزایده 1402/1 خودروی سبک 1402/12/07 1402/12/09 09:00 13:00 مشاهده فایل -
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1402/03 خودرو و موتورسیکلت 1402/11/28 1402/12/02 8:00 14:00 مشاهده فایل -
اذربایجان غربی ارومیه مزایده 1402/05 انواع خودرو و چسب سرامیک 1402/11/25 1402/12/1 8:00 14:00 مشاهده فایل -
البرز ماهدشت مزایده 1402/10 خودرو و موتورسیکلت 1402/11/25 1402/11/29 8:00 14:00 مشاهده فایل -
بوشهر بوشهر مزایده 1402/28 خودروی سبک و موتور سیکلت 1402/11/23 1402/11/26 8:00 13:30 مشاهده فایل -
مرکزی اراک مزایده 1402/4 خودروی سبک و موتورسیکلت 1402/11/23 1402/11/29 9:00 13:00 مشاهده فایل -
خراسان شمالی بجنورد مزایده 1402/2 ملک و خودرو 1402/11/23 1402/11/28 9:00 14:00 مشاهده فایل -
هرمزگان بندر لنگه مزایده 1402/66 خودروی سبک 1402/11/17 1402/11/24 8:00 13:00 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 1402/2 خودروی سبک و موتورسیکلت 1402/11/17 1402/11/24 9:00 14:00 مشاهده فایل -
تهران تهران مزایده 1402/4 ملک 1402/11/14 1402/11/17 9:00 14:00 مشاهده فایل -