لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
سیستان و بلوچستان زاهدان مزایده 1401/61 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/04/14 1401/06/16 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
مرکزی اراک مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/06/19 1401/06/21 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
تهران بزرگ تهران مزایده 1401/01 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/06/05 1401/06/07 8 14 مشاهده فایل -
خوزستان اهواز مزایده 1401/26 خودرو سبک و سنگین 1401/06/05 1401/06/07 8:30 12:30 مشاهده فایل مشاهده فایل
آذربايجان شرقي تبریز مزایده 1401/01 سیمان 1401/06/01 1401/06/03 8 14 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 1401/02 خودرو سبک و سنگین 1401/06/05 1401/06/07 8:30 13 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین 1401/06/01 1401/06/03 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1401/77 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/05/30 1401/05/31 8 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
سمنان سمنان مزایده 1401/01 خودرو سبک و سنگین 1401/05/29 1401/05/31 8 15 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 1401/01 خودرو سبک 1401/05/30 1401/06/02 8 14 مشاهده فایل -