لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
خراسان شمالی بجنورد مزایده 1400/02 خودرو سبک 1400/12/11 1400/12/16 8 15 مشاهده فایل -
ایلام ایلام مزایده 1400/01 خودرو سبک 1400/12/14 1400/12/16 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 1400/84 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت و ... 1400/12/14 1400/12/16 7 14 مشاهده فایل مشاهده فایل
بوشهر بوشهر مزایده 1400/24 خودرو سبک 1400/12/14 1400/12/16 8 15 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1400/03 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/14 1400/12/16 9 13:30 مشاهده فایل مشاهده فایل
همدان همدان مزایده 1400/02 خودرو سبک و سنگین ، موتور سیکلت و ملک ... 1400/12/07 1400/12/09 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
یزد یزد مزایده 1400/66 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/07 1400/12/09 8:30 13:30 مشاهده فایل -
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1400/02 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/07 1400/12/09 8 15 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1400/76 خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1400/12/05 1400/12/08 8 15 مشاهده فایل مشاهده فایل
سمنان سمنان مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین 1400/12/02 1400/12/04 8 18 مشاهده فایل مشاهده فایل