لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1400/01 آجر نسوز 1400/04/05 1400/04/07 8 13 مشاهده فایل -
همدان همدان مزایده 1400/01 خودرو (سبک ؛ سنگین ) ، موتورسیکلت و منزل مسکونی 1400/04/05 1400/04/08 8 15 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/03/22 1400/03/24 8:30 13 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1400/73 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت 1400/03/19 1400/03/22 8 15 مشاهده فایل -
گیلان رشت مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/03/08 1400/03/11 8 14 مشاهده فایل -
مازندران ساری مزایده 1400/01 مزایده خودرو سبک و سنگی 1400/03/03 1400/03/05 8 15 مشاهده فایل -
خراسان جنوبی بیرجند مزایده 78 خودرو سبک و سنگین ، موتورسیکلت و... 1400/03/02 1400/03/05 7 14 مشاهده فایل -
غرب استان تهران تهران مزایده 1400/01 خودرو سبک و سنگین 1400/10/25 1400/10/27 8 14 مشاهده فایل -
گلستان گرگان مزایده 1400/03 خودرو سبک ، سنگین ، سیم کارت و ملک مسکونی 1400/10/11 1400/10/13 9 14 مشاهده فایل -
خراسان رضوی+اعلام لیست برندگان مشهد مزایده 1400/03 خودرو سبک و سنگین و ملک 1400/10/04 1400/10/06 8:30 13 مشاهده فایل -