لیست مزایده ها و مناقصه ها
نام استان نام شهر مزایده/مناقصه شماره عنوان تاریخ آغاز تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پابان دریافت فایل اسامی برندگان
مرکزی اراک مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت و باغ 1400/05/23 1400/05/25 8 13 مشاهده فایل -
یزد یزد مزایده 64 خودرو (سبک ، سنگین ) ، موتورسیکلت 1400/05/23 1400/05/25 8 13 مشاهده فایل -
آذربایجان غربی ارومیه مزایده 1400/01 خودرو سبک ، سنگین ، وانت ، موتور سیکلت و.... 1400/05/09 1400/05/11 9 13 مشاهده فایل -
کرمان کرمان مزایده 1400/32 خودرو (سبک ، سنگین) و ملک 1400/05/09 1400/05/11 8 13 مشاهده فایل -
قزوین قزوین مزایده 1400/01 خودرو سبک و موتورسیکلت 1400/05/03 1400/05/05 8 13 مشاهده فایل -
هرمزگان بندرعباس مزایده 56 خودرو سبک ، سنگین ، موتور سیکلت و قاسق 1400/04/14 1400/04/16 8 13 مشاهده فایل -
آذربایجان شرقی تبریز مزایده 1400/01 آجر نسوز 1400/04/05 1400/04/07 8 13 مشاهده فایل -
همدان همدان مزایده 1400/01 خودرو (سبک ؛ سنگین ) ، موتورسیکلت و منزل مسکونی 1400/04/05 1400/04/08 8 15 مشاهده فایل -
خراسان رضوی مشهد مزایده 1400/01 خودرو (سبک ، سنگین) 1400/03/22 1400/03/24 8:30 13 مشاهده فایل -
فارس شیراز مزایده 1400/73 خودرو (سبک ، سنگین) ، موتورسیکلت 1400/03/19 1400/03/22 8 15 مشاهده فایل -