يکشنبه 22 فروردين 1400

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد (1394)

حداقل   
لیست مناقصه ها
   جستجو     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

نام استاننام شهرشماره مناقصهعنوان مناقصهنوع مناقصهتعداد مراحلتاریخ برگزاری مناقصهSorted By تاریخ برگزاری مناقصه In Descending Orderتاریخ ارسال پاکاتتاریخ گشایش پاکاتتعداد دانلوددانلود فایل
ستاد کل و استان های سراسر کشورهمه استان ها97/01خدمات عمومی و پشتیبانیعمومییک مرحله ای97/04/1097/04/1797/04/200
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   بعدی   آخرین   

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا